-  วันที่ 1 : อุบลฯ-วัดสิรินธรวราราม-ช่องเม็ก-ปากเซ-วัดภูสะเหล้า-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดภู

07.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่ จุดนัดพบ รับประทานอาหารเช้า(1) ในตัวเมืองอุบลราชธานี เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 90 กม. ระหว่างทางแวะขึ้นชม วัดสิรินธรวราราม ภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืน ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดคือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน จะเห็นต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงสวยงาม พร้อมกับแสงสุดท้ายของวัน เป็นภาพที่สวยงามที่สุด

10.00 น. คณะเดินทางถึงด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสาร สามารถเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน ลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

11.00 น. เดินทางถึง เมืองปากเซ นำคณะขึ้นชม วัดภูสะเหล้า เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง ถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปนับร้อยองค์ นอกจากจะมีวิวทิวทัศที่สวยงามแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวเมืองปากเซให้ความสัทธาเป็นอย่างมาก

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(2)ในตัวเมืองปากเซ

13.00 น. เช็คอิน โรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองปากเซ) ให้คณะอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว 

14.00 น. เดินทางจากเมืองปากเซระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองหลวงเก่า จำปาสัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ ปราสาทหินวัดภู หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545

17.30 น. กลับถึงปากเซ ชมทิวทัศน์ยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหารเย็น(3) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ในวันแรก ....ราตรีสวัสดิ์

- วันที่ 2 : ปากเซ-หลี่ผีมหานทีสี่พันดอน-คอนพะเพ็ง 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า(4) และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ลัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่าเรือบ้านดอนเดดเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง น้ำตกหลี่ผี มหานทีสี่พันดอน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(5) ที่ร้านอาหารที่หลี่ผี ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่อ

14.00 น. คณะเดินทางถึง น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้ เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสาเคยตรัสไว้ว่า แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึก

17.30 น. กลับถึงปากเซ และรับประทานอาหารเย็น(6) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

- วันที่ 3 : ปากเซ-ตาดเยือง-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม-ตลาดดาวเรือง-ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี-อุบลราชธานี-พระธาตุหนองบัว

07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า(7) และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข16 สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง ไปยัง น้ำตกตาดเยือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเดินทางต่อไปยัง น้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา 2 แห่งตกมารวมกันในแอ่ง น้ำตกสูงถึง 120 เมตร

11.00 น. เดินทางถึง อุทยานน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบาเจียง ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง โศกนาฏกรรมรักสามเศร้าของสาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของชื่อ ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหล้า ตาดผาส้วม นอกจากนี้เรายังนำคณะชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกรวบรวมเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดและต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(8) เสร็จแล้วเดินทางกลับมายังตัวเมืองปากเซ

13.30 น. นำคณะเข้าชม ตลาดดาวเรือง ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)

15.30 น. กลับถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย  

17.00 น. คณะเดินทางถึง ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะเข้ากราบไหว้ พระธาตุหนองบัว หรือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ จากนั้นแวะซื้อของฝากเมืองอุบลฯ ก่อนส่งคณะด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้....โชคดีทุกท่านครับ

 ในการท่องเที่ยวลาวใต้ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ท่านสามารถเดินทางได้ไม่ยุ่งยากมากนัก สำหรับท่านที่มี พาสปอต ก็สามารถใช้ยื่นเดินทางได้เลย โดยไม่ต้องขอวีซ่า ส่วนท่านไหนที่ไม่มี เราก็จะทำ หนังสือเดินทางแบบชั่วคราวให้ โดยใช้เพียงเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั้น สำหรับรถที่ใช้ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ รถบัสปรับอากาศ หรือรถเก๋ง ก็สามารถเดินทางได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ ส่วนทีมงานรถของเราก็มีความชำนาญในเรื่องของถนนรู้เส้นทางในลาวเป็นอย่างดี และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก และที่สำคัญผมเองเป็นคนอุบลราชธานีโดยกำเนิด บ้านผมห่างจากประเทศลาว 11 กิโลเมตร ผมรับประกันได้เลยครับว่าท่านจะไม่ผิดหวังถ้าท่านใช้บริการเรา....ขอบคุณครับ                                           

 โปรแกรม ADVENTURE สุดมันส์!! ที่สุดของลาวใต้ ผจญภัยอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว พิชิตตาดขมึดแห่งเมืองปากซอง กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ที่รอการท้าทายจากคุณ คลิ๊กแล้วลุยเลย!!

 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางท่องเที่ยวประเทศลาว โดยทีมงานของเราทุกคนมีความชำนาญในพื้นที่เป็นอย่างดี การทำทัวร์ในประเทศลาว ท่านสามารถไว้วางใจเราได้ โดยเฉพาะทัวร์ลาว ทัวร์ลาวใต้ แลนด์ลาวใต้ แลนด์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เวียดนาม ในแต่ละโปรแกรมเรามีทีมงานที่ชำนาญทางเฉพาะพื้นที่ เรามีประสบการณ์ในการทำงานทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เวียดนาม มากกว่า 10 ปี พร้อมการบริการจากทางทีมงาน อบอุ่นทุกการเดินทาง  (เราเน้นที่คุณภาพในการบริการเพราะเราไม่คิดจะขายทัวร์แค่ครั้งเดียวครับ) พร้อมประกันภัยการเดินทางให้ท่านได้อุ่นใจ 1,000,000 บาท ทุกที่นั่งถูกต้องตามกฎหมาย เราพร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ ส่วนราคาไม่ต้องห่วงครับ มีงบประมาณเท่าไหร่บอกเรามา เราสามารถจัดทำโปรแกรมให้ได้เลย รับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนครับผม

 สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ แขวงจำปาสัก
 วัดภูสะเหล้า                                                ปราสาทหินวัดพู 
  

 คอนพะเพ็ง                            หลี่ผี                                        ตาดผาส้วม
  

 ตาดเยือง                                                                     ตาดฟาน
  

 เกร็ดความรู้ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเที่ยวต่างประเทศที่มีราคาไม่แพง และยังเดินทางสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง สำหรับประเทศลาวเป็นประเทศที่มีการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่น เป็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน บ่อยครั้งที่เห็นวัยรุ่นลาวใส่ผ้าซิ่นเข้าวัดทำบุญ ตรงกันข้ามกับเมืองไทยที่ไม่มีให้เห็นแล้ว และธรรมชาติที่ลาวยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารอีกด้วย

PAKSE LAOSTAI (ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ แลนด์ลาวใต้)
 

LOUANGPRABANG (ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง ทัวร์หลวงพระบาง)
  

 สำหรับเว็บไซต์ www.tourlaospakse.com ยินดีให้บริการทุกท่านที่จะเดินทางท่องเที่ยวลาว กัมพูชา เวียดนาม กับเราทีมงานมืออาชีพ และที่สำคัญทีมงานเราคือคนในพื้นที่ ที่จะคอยดูแลทุกท่านด้วยความเอาใจใส่ ติดต่อเพิ่มเติมโดยตรง ภูเบศร์ บุญสาลี โทร. 087-6487368, 082-7551810 Email : yutlaostour@gmail.com ปล.อย่าลืมเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับ
   
ขอแนะนำสำหรับคณะที่มีสมาชิก 1-3 ท่าน ที่ต้องการเดินทางไป ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ ท่านสามารถเดินทางได้โดยแนะนำให้ใช้บริการเป็นแบบเช่ารถพร้อมคนขับ ท่านมาสารถเช่ารถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ เข้าไปยังลาวใต้ เมืองปากเซ แขวงจำปสัก ได้เลยครับ รายละเอียดและค่าใช้จ่าย คลิ๊กดูได้ที่นี่!! 
 

 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทัวร์ลาวใต้, ทัวร์ลาวใต้รับอุบลราชธานี, ทัวร์ลาวใต้รับด่านช่องเม็ก, ทัวร์ลาวใต้รับกรุงเทพ, ทัวร์ลาวใต้ด้วยเครื่องบิน, ทัวร์ลาวใต้ด้วยรถไฟ, ทัวร์ลาวใต้pantip, ทัวร์ลาวใต้เที่ยวเอง, ทัวร์ลาวใต้ด้วยรถตู้, ทัวร์ลาวใต้3วัน2คืน, ทัวร์ลาวใต้2วัน1คืน, ทัวร์ลาวใต้ไปกลับ, ทัวร์ลาวใต้ปากเซ, แผนที่ทัวร์ลาวใต้, ทัวร์ลาวใต้จำปาสัก, รีวิวทัวร์ลาวใต้, ทัวร์ลาวใต้ราคาถูก, ทัวร์ลาวใต้เดือนไหนดี

ลาวใต้, ลาวใต้รับอุบลราชธานี, ลาวใต้รับด่านช่องเม็ก, ลาวใต้รับกรุงเทพ, ลาวใต้ด้วยเครื่องบิน, ลาวใต้ด้วยรถไฟ, ลาวใต้pantip, ลาวใต้เที่ยวเอง, ลาวใต้ด้วยรถตู้, ลาวใต้3วัน2คืน, ลาวใต้2วัน1คืน, ลาวใต้ไปกลับ, ลาวใต้ปากเซ, แผนที่ลาวใต้, ลาวใต้จำปาสัก, รีวิวลาวใต้, ลาวใต้ราคาถูก, ลาวใต้เดือนไหนดี

เที่ยวลาวใต้, เที่ยวลาวใต้รับอุบลราชธานี, เที่ยวลาวใต้รับด่านช่องเม็ก, เที่ยวลาวใต้รับกรุงเทพ, เที่ยวลาวใต้ด้วยเครื่องบิน, เที่ยวลาวใต้ด้วยรถไฟ, เที่ยวลาวใต้pantip, เที่ยวลาวใต้เที่ยวเอง, เที่ยวลาวใต้ด้วยรถตู้, เที่ยวลาวใต้3วัน2คืน, เที่ยวลาวใต้2วัน1คืน, เที่ยวลาวใต้ไปกลับ, เที่ยวลาวใต้ปากเซ, แผนที่เที่ยวลาวใต้, เที่ยวลาวใต้จำปาสัก, รีวิวเที่ยวลาวใต้, เที่ยวลาวใต้ราคาถูก, เที่ยวลาวใต้เดือนไหนดี

ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ แลนด์ลาวใต้ แลนด์ปากเซ ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เขมร www.tourlaospakse.com 

 
   
   
©2013 by tourlaospakse.com